Een klein voorbeeld van door ons aangeboden diensten:

  • horizontaal en verticaal bemalen voor sleuven en bouwputten,
  • draineren,
  • deepwellen tot 140 meter diepte,
  • grondwater saneren,
  • aanleggen van brandputten,
  • zuurstof aan water toevoegen,
  • foliekeerwanden,
  • kunststofdamwanden.

All round in bronbemaling

Om welk soort bronbemaling het ook gaat, we klaren de klus: horizontaal en verticaal bemalen voor sleuven en bouwputten, draineren, deepwellen tot 140 meter diepte, grondwater saneren, of het aanleggen van brandputten, foliekeerwanden en kunststofdam-wanden. Zo hebben we heel wat substantiële opdrachten met succes gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor VSH (Visser Smit Hanab) de bronbemaling voor de aanleg van stadsverwarming in Amsterdam-Zuidoost met een lengte van 21 kilometer. En voor Heymans en Hak de bemaling bij een 'full powerfase'-project waarbij 150kV-kabels werden gelegd over een lengte van in totaal 30 km. En zo ook hebben we 'ons kunnen' getoond bij diverse opdrachten voor rioolrenovatie in Amsterdam, waarbij tientallen kilometers rioolbuis moest worden vervangen. Dat we grote klussen aankunnen, wil overigens niet zeggen dat kleine opdrachten niet interessant voor ons zijn. Integendeel. Het graven van een minimaal putje voor het vervangen van een afsluiter in een waterleiding vinden we minstens zo belangrijk.

Grote investeringen in materieel

Bij Van der Veldt beschikken we  over zeer uitgebreid en jong materieel. We zijn zelfsupporting en dus niet afhankelijk van anderen.  Zo bezitten we drie zware Scania's, twee 36-tonmeterkranen en zes pick-ups. Voor elke klus is de juiste apparatuur beschikbaar. We hebben twaalf kilometer leiding in verschillende diameters van 25 tot 315 mm, twee boormachines die kunnen droogboren tot 10 meter diepte, een tiental aggregaten en 175 stroom-, geluidsarme diesel- en supergeluidsgedempte dieselpompen (die weer onder te verdelen in vuilwaterpompen, bemalingpompen, rioolwaterpompen en onderwater pompen). Per saldo zijn we in staat om bijna 25.000 m3 water te verpompen per uur.

Specials

De kracht van Van der Veldt bronbemaling zit niet alleen in allround bronbemaling. Ook andere uitdagingen pakken wij aan. Zo komt het voor dat er in oppervlakte te weinig zuurstof zit, hierdoor ontstaat er een hoge vissterfte. Door er water over heen te spuiten brengen wij nieuwe zuurstof in het water en gaan wij de vissterfte tegen.